Manage PermissionsManage Permissions

Tingkat sasaran komponen tenaga​Siaran Akhbar dan Foto : Kementerian Tenaga

 
BANDAR SERI BEGAWAN, Jumaat, 20 November. - Mesyuarat Menteri-Menteri Tenaga ASEAN Ke-38 (AMEM) mengadakan sesi mesyuarat tersebut pada 19 hingga 20 November 2020 secara maya dengan membawakan tema 'Energy transition towards Sustainable Development'.

 

Majlis Perasmian Mesyuarat tersebut diadakan bersama-sama dengan pelancaran Forum Perniagaan Tenaga ASEAN (AEBF) dan majlis dirasmikan oleh Naib Menteri Kementerian Perindustrian dan Perdagangan Viet Nam, Tuan Yang Terutama Dang Hoang An pada 19 November 2020.

 

Semasa sesi pelancaran tersebut, Tuan Yang Terutama menegaskan bahawa kerjasama serantau semasa pandemik membuktikan perpaduan ASEAN, keupayaan menyesuaikan diri dan responsif. Selain itu, mengekalkan kesalinghubungan dan hubungan antara negara-negara anggota mesti diperkukuhkan demi pembangunan mampan di rantau ini.

 

Naib Menteri Kementerian Perindustrian dan Perdagangan Viet Nam, TYT Dang Hoang An, berperanan sebagai Pengerusi AMEM Ke-38, bersama Menteri Tenaga Negara Brunei Darussalam sebagai Naib Pengerusi, Yang Berhormat Dato Seri Setia Dr. Awang Haji Mat Suny bin Haji Md. Hussein.

 

Mesyuarat Menteri-Menteri Berkaitan dijalankan bersama AMEM Ke-38 sejak dua hari yang lalu termasuk AMEM - Dialog Agensi Tenaga Antarabangsa (IEA), Mesyuarat Menteri-menteri ASEAN mengenai Tenaga + Tiga (AMEM + 3) Ke-17, Mesyuarat Kemuncak Menteri-Menteri Tenaga Asia Timur (EAS EMM) Ke-14 dan Dialog Menteri-Menteri Tenaga ASEAN bersama Agensi Tenaga Yang Boleh Diperbaharui Antarabangsa (IRENA).

 

AMEM Ke-38 membincangkan perkembangan aktiviti-aktiviti yang dilaksanakan di bawah Pelan Tindakan Tenaga Kerjasama (APAEC) Fasa I 2015-2020. Antara kemas kini kemajuan adalah pengembangan kapasiti Terminal Regasifikasi wilayah, meningkat dua kali ganda kepada 38.75 MTPA sejak 2016. ASEAN juga dijangka mencapai 24.9 peratus pengurangan intensiti tenaga berdasarkan tahap pada tahun 2005.

 

AMEM Ke-38 juga menyokong fasa kedua ASEAN Pelan of Action for Energy Cooperation (APAEC) bagi tahun 2021 - 2025, dengan tema 'Enhancing Energy Connectivity and Market Integration in ASEAN to Achieve Energy Security, Accessibility, Affordability and Sustainability for All' dan sub tema, 'Accelerating Energy Transition and Strengthening Energy Resilience through Greater Innovation and Cooperation'.  

 

Di bawah rancangan tindakan baharu ini, negara-negara anggota ASEAN menetapkan sasaran untuk mengurangkan intensiti tenaga sebanyak 32 peratus pada tahun 2025 berdasarkan tahap tahun 2005 dan meningkatkan komponen tenaga yang boleh diperbaharui menjadi 23 peratus dalam campuran tenaga ASEAN, termasuk melalui peningkatan bahagian RE dalam kapasiti kuasa terpasang kepada 35 peratus menjelang 2025.

 

Antara strategi lain yang terkandung dalam APAEC Fasa II adalah memperluas perdagangan kuasa pelbagai hala ASEAN; meningkatkan hubungan dan aksesibiliti Gas Cecair Asli Serantau (LNG) dan memajukan dasar serta perancangan tenaga serantau untuk mempercepat peralihan dan ketahanan tenaga ASEAN.

 

Mesyuarat Peringkat Menteri menerima pakai tiga Kenyataan Bersama Peringkat Menteri iaitu Kenyataan Bersama Peringkat Menteri mengenai AMEM Ke-38 ; Mesyuarat Menteri-Menteri Tenaga Sidang Kemuncak Asia Timur Ke-14 dan pada AMEM + 3 Ke-17.

 

Kenyataan itu mendesak peningkatan kerjasama dalam pemulihan pandemik pasca-COVID-19, terutama dalam memastikan bahawa sektor tenaga di rantau ini meningkatkan kemampuan menyesuaikan diri, ketahanan dan kesinambungannya dalam menghadapi ketidakpastian pada masa hadapan.

 

Turut hadir ialah Timbalan Setiausaha Tetap (Tenaga dan Kuasa Elektrik), Kementerian Tenaga sebagai Pegawai Kanan mengenai Tenaga (SOE) mengetuai Negara Brunei Darussalam, Pengiran Haji Jamra Weira bin Pengiran Haji Petra dan pegawai-pegawai daripada Kementerian Tenaga, Jabatan Perkhidmatan Elektrik dan Pihak Berkuasa Petroleum Negara Brunei Darussalam.

 

Forum Perniagaan Tenaga ASEAN (AEBF) diadakan selari dengan AMEM Ke-38 dan mesyuarat yang berkaitan bermula dari 18 hingga 20 November 2020.

 

Menteri Tenaga, Yang Berhormat Dato Seri Setia Dr. Awang Haji Mat Suny menyampaikan ucaptama sempena Pembukaan Sesi forum itu, menyentuh mengenai tema 'Responsive and Cohesive Energy Pathways for ASEAN'.

 

Yang Berhormat Menteri Tenaga juga menekankan keperluan sektor tenaga serantau bagi meningkatkan kemampuan menyesuaikan diri dan berdaya tahan.

 

Untuk keseimbangan pembangunan dan kemapanan, Negara Brunei Darussalam menyokong peralihan tenaga bersih dalam menyumbang kepada pemulihan sektor tenaga negara dan serantau, dalam masa yang sama bersedia untuk menyokong penggunaan gas asli serantau sebagaimana salah satu daripada bahan api fosil bersih untuk memastikan akses tenaga, kebolehpercayaan dan kemampuan.

 

Teknologi dan inovasi akan menjadi kunci kepada inisiatif bersih, mengoptimumkan kecekapan tenaga dan memandu sektor tenaga yang mampan.

 

Forum AEBF adalah forum tahunan yang diadakan serentak dengan AMEM. Forum tersebut setiap tahun disertai oleh pegawai-pegawai kerajaan dan wakil-wakil sektor swasta, termasuk syarikat-syarikat tenaga utama dari negara-negara anggota ASEAN dan Rakan Dialog, untuk bertukar-tukar peluang pelaburan tenaga serantau terkini dan memperoleh maklumat pandangan langsung ke dalam inisiatif dasar dan persekitaran kawal selia yang memandu masa hadapan perkembangan tenaga di rantau ini. 


Close