Manage PermissionsManage Permissions

Ruj. Manisnya Iman 101118''JIKA sebahagian kamu mempercayai sebahagian yang lain hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanahnya (hutangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhannya.'' 

- Firman Allah Subhanahu Wata'ala dalam Surah al-Baqarah, ayat 283.
Attachments