Manage PermissionsManage Permissions

Ruj. Manisnya Iman 121118''DAN carilah pahala negeri akhirat dengan harta kekayaan yang telah dikurniakan Allah kepada mu dan janganlah engkau melupakan bahagian mu daripada kenikmatan dunia. Dan berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik kepada mu serta janganlah engkau melakukan kerosakan di bumi, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melakukan kerosakan.'' 
- Firman Allah Subhanahu Wata'ala dalam Surah Qasas, ayat 77.


Attachments