Manage PermissionsManage Permissions

Ruj. Manisnya Iman 141118''TIDAK ada sebarang perkataan yang dilafazkannya atau perbuatan yang dilakukannya melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang sentiasa sedia menerima dan menulisnya.''

- Firman Allah Subhanahu Wata'ala dalam Surah Qaf,ayat 18.


Attachments