Manage PermissionsManage Permissions

Ruj. Manisnya Iman 191118''SESIAPA yang taat kepada Rasulullah, maka sesungguhnya dia telah taat kepada Allah, dan sesiapa yang berpaling (daripada ketaatan itu), maka (janganlah Engkau berdukacita wahai Nabi Muhammad) kerana kami tidak mengutus Engkau untuk menjadi pemelihara mereka (daripada melakukan kesalahan).'' 


- Firman Allah Subhanahu Wata'ala dalam Surah An-Nisa, ayat 80.
Attachments