Manage PermissionsManage Permissions

Ruj. Manisnya Iman 211118''DAN kami tidak mengutus engkau (Wahai Nabi Muhammad) melainkan untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam.''

- Firman Allah Subhanahu Wata'ala dalam Surah Al-Anbia, ayat 107.


Attachments