Manage PermissionsManage Permissions

Ruj. Manisnya Iman 241118''DAN janganlah kamu menghampiri zina, sesungguhnya zina itu ialah suatu perbuatan yang keji dan jalan yang buruk.''

- Firman Allah Subhanahu Wata'ala dalam Surah Al-Isra', ayat 32.


Attachments