Manage PermissionsManage Permissions

Ruj. Manisnya Iman 261118''MAHA suci Allah yang telah memudahkan kenderaan ini untuk kami sedang kami sebelum ini tidak berdaya menguasainya dan sesungguhnya kami tentu akan kembali kepada Tuhan kami.''

- Firman Allah Subhanahu Wata'ala dalam Surah Az-Zukhruf, ayat 13 - 14.


Attachments