Manage PermissionsManage Permissions

Ruj. Manisnya Iman 281118''TETAPI orang yang bertaubat dan beriman serta mengerjakan amalan yang soleh, maka mereka itulah yang kejahatan mereka digantikan dengan kebaikan. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Pengasih.''

- Firman Allah Subhanahu Wata'ala dalam Surah Al-Furqan, ayat 70.
Attachments