Manage PermissionsManage Permissions

Ruj. Manisnya Iman 011218''DAN sempurnakanlah janji yang kamu buat (sama ada dengan Allah Subhanahu Wata'ala dan manusia), sesungguhnya perjanjian itu akan dipertanggungjawabkan (di Hari Kiamat).'' 

- Firman Allah Subhanahu Wata'ala dalam Surah Al-Isra', ayat 34.
Attachments