Manage PermissionsManage Permissions

Ruj. Manisnya Iman 031218''SETIAP yang bernyawa akan merasai mati dan sesungguhnya pada Hari Kiamat sahajalah akan disempurnakan balasan kamu. Oleh itu, sesiapa yang dihindarkan daripada neraka dan dimasukkan ke dalam syurga maka sesungguhnya dia telah berjaya. Dan tiadalah kehidupan di dunia melainkan hanyalah kesenangan yang memperdayakan.'' 

- Firman Allah Subhanahu Wata'ala dalam Surah Ali 'Imran, ayat 185.
Attachments