Manage PermissionsManage Permissions

Ruj. Manisnya Iman 051218''DAN bagi tiap-tiap umat yang mendustakan Rasul-Rasul mereka itu ada ajal (batas waktu kebinasaannya yang telah ditetapkan) maka apabila datang ajal mereka itu tidaklah dapat mereka undurkan (kemudiankan) walau sesaat pun dan tidak dapat pula mereka didahulukan.'' 

- Firman Allah Subhanahu Wata'ala dalam Surah Al-A'raf, ayat 34.
Attachments