Manage PermissionsManage Permissions

Ruj. Manisnya Iman 081218



''DAN janganlah sekali-kali engkau (wahai Nabi Muhammad) mengatakan mengenai sesuatu : ''Sesungguhnya aku akan melakukan esok.'' 

- Firman Allah Subhanahu Wata'ala dalam Surah Al-Kahfi, ayat 23.
Attachments