Manage PermissionsManage Permissions

Ruj. Manisnya Iman 101218''KEMUDIAN apabila engkau telah berazam (untuk berbuat sesuatu sesudah bermesyuarat) maka bertawakallah kepada Allah (melaksanakannya). Sesungguhnya Allah mengasihi orangorang yang bertawakal.''

- (Firman Allah Subhanahu Wata'ala dalam Surah Ali-Imraan, ayat 159).


Attachments