Manage PermissionsManage Permissions

Ruj. Manisnya Iman 121218''DAN janganlah kamu makan harta (orang lain) antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu menghulurkan harta kamu (memberi rasuah) kepada hakim-hakim sampai kamu dapat mengambil sebahagian daripada harta orang dengan cara berbuat dosa padahal kamu mengetahui salahnya.'' 

- Firman Allah Subhanahu Wata'ala dalam Surah Al-Baqarah, ayat 188.
Attachments