Manage PermissionsManage Permissions

Ruj. Manisnya Iman 171218''SESUNGGUHNYA berjayalah orang yang menjadikan dirinya yang sedia bersih bertambah-tambah bersih dengan iman dan amal kebajikan. Dan sesungguhnya hampalah orang yang menjadikan dirinya yang sedia bersih itu susut dan terbenam kebersihannya dengan sebab kekotoran maksiat.'' 

- Firman Allah Subhanahu Wata'ala dalam Surah Asy-Syams, ayat 9 - 10.
Attachments