Manage PermissionsManage Permissions

Ruj. Manisnya Iman 291218''DAN demi sesungguhnya Kami jadikan untuk isi Neraka Jahannam kebanyakannya daripada jin dan manusia. Mereka mempunyai hati (tetapi) mereka tidak menggunakan untuk memahami dengannya (ayat-ayat keterangan Allah) dan mereka mempunyai mata (tetapi) mereka tidak menggunakan untuk melihat dengannya (bukti-bukti kekuasaan Allah) dan mereka mempunyai telinga (tetapi) mereka tidak menggunakan untuk mendengar dengannya (ajaran dan petunjuk Allah). Mereka itu seperti binatang ternakan bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang yang lalai.''

- Firman Allah di dalam Surah al-Aa'raf, ayat 179.


Attachments