Manage PermissionsManage Permissions

Ruj. Manisnya Iman 311218''DAN sesungguhnya Dia yang mengurniakan kekayaan dan kecukupan.''

- Firman Allah Subhanahu Wata'ala dalam Surah An-Najm, ayat 48.


Attachments