Manage PermissionsManage Permissions

Ruj. Manisnya Iman 050119''DAN sesiapa yang melakukan suatu dosa maka sesungguhnya dia hanya mengerjakannya untuk (kemudaratan) dirinya sendiri. Dan Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.''

- (Firman Allah Subhanahu Wata'ala dalam Surah an-Nisa, ayat 111)


Attachments