Manage PermissionsManage Permissions

Ruj. Manisnya Iman 210119''DAN hendaklah ada antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan (kebaikan) dan menyuruh (berbuat) yang ma'ruf serta melarang daripada yang mungkar. Dan mereka itulah orang yang mendapat kemenangan.''

- (Surah A-li Imran : 104)


Attachments