Manage PermissionsManage Permissions

Ruj. Manisnya Iman 260119''SESIAPA yang melakukan kejahatan maka dia tidak akan dibalas melainkan seimbang dengan (kejahatan)nya dan sesiapa yang mengerjakan amalan salih sama ada laki-laki atau perempuan sedang dia orang yang beriman maka mereka itu akan masuk syurga, di dalamnya mereka dikurniakan rezeki tanpa batasan.''
- (Firman Allah Subhanahu Wata'ala di dalam Surah al Mu'min ayat 40).


Attachments