Manage PermissionsManage Permissions

Ruj. Manisnya Iman 280119''ADAKAH manusia itu menyangka bahawa mereka akan dibiarkan dengan (hanya) berkata : Kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji. Dan demi sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar beriman dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang berdusta.'' 

- Firman Allah Subhanahu Wata'ala dalam Surah Al-'Ankabuut, ayat 2-3.
Attachments