Manage PermissionsManage Permissions

Ruj. Manisnya Iman 020219''WAHAI orang-orang yang beriman! Belanjakanlah (pada jalan Allah) sebahagian daripada (harta kamu) yang baik-baik (hasil daripada) apa yang kamu usahakan dan sebahagian daripada apa yang Kami telah keluarkan untuk kamu dari bumi (seperti biji-bijian, buah-buahan dan galian). Dan janganlah kamu sengaja memilih yang buruk daripadanya (sebagai zakat dan sedekah) sedangkan kamu sendiri tidak akan mengambil yang buruk itu (kalau ia diberikan kepada kamu) kecuali kalau kami terpaksa menerimanya dengan memejamkan mata padanya.''

- Firman Allah Subhanahu Wata'ala dalam Surah Al-Baqarah, ayat 267.


Attachments