Manage PermissionsManage Permissions

Ruj. Manisnya Iman 090219''DAN fitnah itu lebih besar bahayanyadaripada pembunuhan.''

- (Firman Allah Subhanahu Wata'ala dalam Surah Al-Baqarah, ayat 191).


Attachments