Manage PermissionsManage Permissions

Ruj. Manisnya Iman 130219''DAN janganlah engkau menurut kemahuan setiap orang yang banyak bersumpah lagi suka menghina. Yang suka mencaci lagi suka menyebarkan fitnah.''

- Firman Allah Subhanahu Wata'ala dalam Surah Al-Qalam, ayat 10 - 11.


Attachments