Manage PermissionsManage Permissions

Ruj. Manisnya Iman 160219''DAN kewajipan bapa menanggung nafkah makan minum dan pakaian mereka dengan cara yang patut.'' 

- Firman Allah Subhanahu Wata'ala dalam Surah Al-Baqarah, ayat 233.
Attachments