Manage PermissionsManage Permissions

Ruj. Manisnya Iman 200219''UCAPAN penghormatan kepada mereka semasa menemuinya (di akhirat) ialah salam. Dan Dia telah menyediakan untuk mereka pahala yang mulia.''

- Firman Allah Subhanahu Wata'ala dalam Surah Al-Ahzab, ayat 44.


Attachments