Manage PermissionsManage Permissions

Ruj. Manisnya Iman 230219''KECUALI orang yang bertaubat dan beriman serta mengerjakan amal yang baik, maka orang-orang itu Allah akan menggantikan (pada tempat) kejahatan mereka dengan kebaikan, dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani.''

- Firman Allah Subhanahu Wata'ala dalam Surah Al-Furqan, ayat 70.


Attachments