Manage PermissionsManage Permissions

Ruj. Manisnya Iman 250219''DAN ingatlah ketika Tuhan kamu memberitahu dengan sejelas-jelasnya : Demi sesungguhnya jika kamu bersyukur terhadap segala nikmat-Ku tentu Aku akan menambah nikmat itu kepada kamu dan demi sesungguhnya jika kamu kufur terhadap nikmat itu maka sesungguhnya azab-Ku sangat keras.''

- Firman Allah Subhanahu Wata'ala dalam Surah Ibrahim, ayat 7.


Attachments