Manage PermissionsManage Permissions

Ruj. Manisnya Iman 270219''WAHAI orang-orang yang beriman! Berzikirlah mengingati Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Dan bertasbihlah kepada-Nya pada waktu pagi dan petang. Dialah yang mengurniakan rahmat kepada kamu dan malaikat-malaikat-Nya pula (berdoa memohonkan ampun bagi kamu) untuk mengeluarkan kamu daripada kegelapan-kegelapan (kufur) kepada cahaya (iman) dan Dia adalah Maha Pengasih kepada orang-orang yang beriman.''

- Firman Allah Subhanahu Wata'ala dalam Surah Al-Ahzab, ayat 41 - 43.


Attachments