Manage PermissionsManage Permissions

Ruj. Manisnya Iman 040319''SESUNGGUHNYA orang-orang yang beriman itu bersaudara, maka damaikanlah di antara dua saudara kamu yang bertelingkah itu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beroleh rahmat.''

- Firman Allah Subhanahu Wata'ala dalam Surah Al-Hujurat, ayat 10.


Attachments