Manage PermissionsManage Permissions

Ruj. Manisnya Iman 060319''WAHAI manusia! Bertakwalah kepada Tuhan kamu yang telah menciptakan kamu daripada diri yang satu (Adam Alaihissalam), Dia (Allah) menciptakan dan daripada pasangannya Hawa, Dia (Allah) mengembangbiakkan daripada kedua-duanya zuriat keturunan laki-laki dan perempuan yang ramai. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta serta peliharalah hubungan silaturahim kaum kerabat. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengawasi (Memerhati) kamu.''

- Firman Allah Subhanahu Wata'ala dalam Surah An-Nisa, ayat 1.


Attachments