Manage PermissionsManage Permissions

Ruj. Manisnya Iman 090319''DAN jika Kami menghendaki untuk membinasakan penduduk sesebuah negeri, Kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu (supaya mentaati Allah Subhanahu Wata'ala), tetapi mereka menderhaka dan melakukan ma’siat di dalamnya maka pastilah berlaku ketentuan (azab Kami), lalu Kami musnahkan negeri itu sama sekali.''

- Firman Allah Subhanahu Wata'ala dalam Surah Al-Isra', ayat 16.


Attachments