Manage PermissionsManage Permissions

Ruj. Manisnya Iman 110319''TUHAN yang menciptakan aku maka Dialah yang mengurniakan hidayah kepadaku. Dan Dialah yang mengurniakan aku makan dan minum. Dan jika aku sakit, maka Dialah yang menyembuhkan aku.'' 

- Firman Allah Subhanahu Wata'ala dalam Surah Ash-Syu'ara, ayat 78 - 80.
Attachments