Manage PermissionsManage Permissions

Ruj. Manisnya Iman 160319''SESUNGGUHNYA Allah memerintahkan supaya (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan serta membantu (dan mengukuhkan silaturahim) kepada kaum kerabat, dan Allah melarang daripada perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan.''

- Firman Allah Subhanahu Wata'ala dalam Surah an-Nahl, ayat 90.


Attachments