Manage PermissionsManage Permissions

Ruj. Manisnya Iman 180319''MAKA sesungguhnya bersama kesusahan ada kesenangan. Sesungguhnya bersama kesusahan ada kesenangan."

- Firman Allah Subhanahu Wata'ala dalam Surah Al-Insyirah ayat 5 - 6.


Attachments