Manage PermissionsManage Permissions

Ruj. Manisnya Iman 270319''TIDAKKAH kamu memerhatikan air yang kamu minum? Adakah kamu yang menurunkannya dari awan sebagai hujan atau Kami yang menurunkannya? Kalau Kami menghendaki Kami menjadikan ia masin, maka mengapakah kamu tidak bersyukur?''

- Firman Allah Subhanahu Wata'ala dalam Surah Al-Waqi'ah, ayat 68 - 70.


Attachments