Manage PermissionsManage Permissions

Ruj. Manisnya Iman 010419''MAHA Suci Allah yang telah menjalankan hamba-Nya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan roh dan jasadnya pada malam hari dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa (Baitul Maqdis di Palestin), yang Kami berkati sekelilingnya supaya Kami memperlihatkan kepadanya sebahagian daripada tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Kami. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.''

- Firman Allah Subhanahu Wata'ala dalam Surah Al-Isra', ayat 1.
Attachments