Manage PermissionsManage Permissions

Ruj. Manisnya Iman 030419''PELIHARALAH (kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya) segala sembahyang fardu khasnya sembahyang wustaq dan berdirilah kerana Allah (dalam sembahyang kamu) dengan taat dan khusyuk.''

- Firman Allah Subhanahu Wata'ala dalam Surah Al-Baqarah, ayat 238.


Attachments