Manage PermissionsManage Permissions

Ruj. Manisnya Iman 060419



''DIRIKANLAH sembahyang, sesungguhnya sembahyang itu mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Sesungguhnya mengingati Allah adalah lebih besar (faedahnya dan kesannya). (Ingatlah) Allah mengetahui akan apa yang kamu kerjakan.''

- Firman Allah Subhanahu Wata'ala dalam Surah al-'Ankabut, ayat 45.


Attachments