Manage PermissionsManage Permissions

Ruj. Manisnya Iman 100419DARIPADA Samurah bin Jundub, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda : Maksudnya : ''Perkataan yang paling disukai Allah itu ada empat, iaitu Subhanallah (Maha Suci Allah) dan Alhamdulillah (segala puji bagi Allah) dan La Ilahaillallah (tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah) dan Allahuakbar (Allah Maha Besar).''

Attachments