Manage PermissionsManage Permissions

Ruj. Manisnya Iman 170419'MAKA ingatlah kamu kepada-Ku (dengan melakukan sembahyang, berzikir dan lain-lain perbuatan taat) nescaya Aku akan mengingati kamu. Dan bersyukurlah kepada-Ku (dengan taat mengerjakan suruhan-Ku) dan janganlah kamu mengingkari-Ku (dengan berbuat derhaka dan maksiat).''

- Firman Allah Subhanahu Wata'ala dalam Surah Al-Baqarah, ayat 152.
Attachments