Manage PermissionsManage Permissions

Ruj. Manisnya Iman 220419''SESUNGGUHNYA Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan-amalan soleh ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai sesungguhnya Allah melakukan apa yang dikehendaki-Nya.''

- Firman Allah Subhanahu Wata'ala dalam Surah Al-Hajj, ayat 14.
Attachments