Manage PermissionsManage Permissions

Ruj. Manisnya Iman 290419''MAKA makanlah yang halal lagi baik daripada rezeki yang Allah telah kurniakan kepada kamu (wahai orang-orang yang beriman) dan syukurilah nikmat Allah itu jika benar kamu hanya beribadat kepada-Nya.''

- Firman Allah dalam Surah An-Nahl, ayat 114.

Attachments