Manage PermissionsManage Permissions

Ruj. Manisnya Iman 010519AL-IMAM at-Thabarani meriwayatkan bahawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang maksudnya : ''Setiap daging yang tumbuh daripada yang haram, maka api neraka lebih utama menerimanya.''
Attachments