Manage PermissionsManage Permissions

Ruj. Manisnya Iman 060519''DAN (ingatlah) ketika Lukman berkata kepada anaknya, semasa dia memberi pengajaran kepadanya : Wahai anakku! Janganlah engkau mempersekutukan Allah (Dengan sesuatu yang lain), sesungguhnya perbuatan syirik itu adalah satu kezaliman yang besar.''

- Firman Allah dalam Surah Lukman, ayat 31.


Attachments