Manage PermissionsManage Permissions

Ruj. Manisnya Iman 110519''SESUNGGUHNYA orang-orang yang bertaqwa apabila mereka ditimpa waswas daripada syaitan, mereka segera ingat (kepada Allah Subhanahu Wata'ala), maka ketika itu juga mereka melihat (jalan yang benar).''

- Firman Allah dalam Surah al-A'raaf, ayat 201.


Attachments