Manage PermissionsManage Permissions

Ruj. Manisnya Iman 220519''DAN janganlah kamu sengaja mencampakkan diri kamu dengan tangan kamu sendiri ke dalam bahaya kebinasaan. Dan berbuat baiklah kamu kerana sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan.''

- Firman Allah dalam Surah Al-Baqarah, ayat 195.
Attachments