Manage PermissionsManage Permissions

Ruj. Manisnya Iman 030619''SESUNGGUHNYA sebaik-baik orang yang diambil bekerja ialah orang yang kuat lagi amanah.''

- Firman Allah Subhanahu Wata'ala dalam Surah Al-Qashash, ayat 26.


Attachments