Manage PermissionsManage Permissions

Ruj. Manisnya Iman 100619''DAN bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah wahai orang-orang yang beriman, mudah-mudahan kamu beroleh kemenangan.''

- Firman Allah Subhanahu Wata'ala dalam Surah an-Nur, ayat 31.


Attachments